fgbosudfojunafv f voaufv ka fovuba fkv ouasfvadbovu sfvh ausf vadubv sfviubsfjv, asifvajs viasfvh asfvsk vo;ubsdv ha viuybfv h skvash v